درباره ما     Spine     Trauma     Kyeron  

شرکت آذربهبود پرتو:
نماینده انحصاری Tipmed و Kyeron در ایران در تاریخ 2/3/86 تحت شماره 295731 به ثبت رسیده است.

موضوع شرکت:
واردات کالای پزشکی علی الخصوص ارتوپدی و اخذ نمایندگی از شرکت خارجی و ارائه خدمات پس از فروش می باشد.


تلفن:  1 - 88944310 21 98+

فاکس:     88947326 21 98+

همراه:     5113927 912 98+

ایمیل:  info{at}abp-co.com

 CopyRight 2010 Abp-co.com, All Right Reserved, Designed By Farnaam©